Lilla Mörksuggan

Anmälan
Anmälan skall göras på hemsidan. Anmälan till Lilla Mörksuggejakten görs i två steg, dels genom en registrering, dels genom betalning.

Senaste anmälningsdag är 24 juni
I och med anmälan har Du godkänt att ditt namn publiceras på Internet.

Anmälningsavgift
Ungdom: 150 kr plus eventuellt engångslicens 260 kr.
Nybörjare: 50 kr. Licens behövs ej.

Inställt arrangemang
Om Lilla Mörksuggejakten på grund av extraordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla 50% av anmälningsavgiften.

Efteranmälan Ungdom och Nybörjare
Efteranmälan görs på vår hemsida, tävlingsklasser t.om. kl. 09:30 på tävlingsdagen och nybörjarklasser t.om. kl 11:00. Nummerlapp hämtas på plats vid Jarlstugan. Sista halvtimmen brukar det vara lång väntetid, var gärna ute i god tid.
Ni som har problem att anmäla på hemsidan kan få hjälp med det vid en separat anmälningsdisk i anslutning till nummerlappsutdelningen.

Nummerskyltar
Nummerskyltar samt nummerlappar och tävlings-PM hämtas vid Jarlstugan lördag 6 juli kl. 09:00-11:30.

Tävlingsregler och förhållningssätt
Svenska Cykelförbundets Tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 tillämpas under tävlingen.
Allt närvarande sker på egen risk.
All nedskräpning i naturen är förbjuden.
Anmälda cyklister redovisas på Internet med namn och klubb/ort.
I tävlingsklasser 10-16 år kommer starten att ske i en separat startloop om ca 600 meter innan där tävlingsbana tar vid.

Upplysningar
KANSLI: tel. 0248-514 25
TÄVLINGSLEDARE: Anders Bergstedt, tel. 0248-514 25

Välkommen till en härlig upplevelse!

 • Klass
 • Pojkar 10–12 år
 • Flickor 10–12 år
 • Pojkar 15–16 år
 • Pojkar 13–14 år
 • Flickor 15–16 år
 • Flickor 13–14 år
 • Pojkar 0–5 år
 • Flickor 0–5 år
 • Pojkar 6–7 år
 • Flickor 6–7 år
 • Pojkar 8–10 år
 • Flickor 8–10 år
 • Starttiderna är preliminära.
 • Banlängd
 • 2 x 2,6 km
 • 2 x 2,6 km
 • 4 x 3,5 km
 • 3 x 3,5 km
 • 3 x 3,5 km
 • 2 x 3,5 km
 • 1 x 0,2 km
 • 1 x 0,2 km
 • 1 x 1 km
 • 1 x 1 km
 • 1 x 2 km
 • 1 x 2 km
 • Starttiderna är preliminära.
 • Starttid
 • 10:30
 • 11:00
 • 11:30
 • 11:32
 • 12:30
 • 12:32
 • 13:20
 • 13:22
 • 13:30
 • 13:32
 • 13:45
 • 13:47
 • Starttiderna är preliminära.