Mörksuggejakten

Tävlingsbanan
Tävlingsbanan som är 72 km har genom åren fått översvallande positiv kritik, både från elitcyklister och motionärer. Många anser den vara en av de bättre och vackraste bland landets långloppsbanor. Efter starten går den genom Rättviks by och upp på höjderna kring Vidablick och Hedsåsens fäbodar där utsikten över Siljan gör en hänförd. Vidare åker man längs grusvägar och stigar till höladorna på Gärdsjöängarna. Sedan bär det av in längs Enåns slingrande dalgång, där banan ömsom följer den porlande ån, ömsom söker sig över den på smala hängbroar. Dalhalla, Springkällan och Kungshol, är andra spännande och exotiska platser utefter banan. Terrängen är lätt men den innehåller även några ordentliga stigningar.

Anmälan
Anmälan skall göras på hemsidan mörksuggejakten.se. Betalning sker endast med kort.

Sista anmälningsdag är 25 juni
I och med anmälan har Du godkänt att ditt namn och ev. bild publiceras på Internet.

Efteranmälan
Kan göras mot förhöjd avgift, 200 kr, på vår hemsida fr.o.m. 26 juni t.om. tävlingsdagen kl. 09:30. Nummerlapp hämtas på plats antingen lördag 6 juli kl. 14-18, alternativt tävlingsdagen fram till kl. 09:30. Observera att sista timmen brukar det vara lång väntetid, var gärna ute i god tid. Ni som har problem att anmäla på hemsidan kan få hjälp med det vid en separat anmälningsdisk i anslutning till nummerlappsutdelningen.

Tävlingsklasser

HERRAR
Herrar 17-Elit (födda –01 eller tidigare)
Herrar 17-Junior (födda –02 eller –01)
Herrar Sport (födda -02 eller tidigare)
Herrar 30 (födda -89 och tidigare)
Herrar 40 (födda -79 och tidigare)
Herrar 50 (födda -69 och tidigare)
Herrar 60 (Födda -59 och tidigare)

DAMER

Damer Elit/Jun (födda –01 eller tidigare)
Damer Sport (födda -02 eller tidigare)
Damer 30 (födda -89 och tidigare)
Damer 40 (födda -79 och tidigare)
Damer 50 (födda -69 och tidigare)

MOTIONSKLASSER
Herrar (födda –04 eller tidigare)
Damer (födda –04 eller tidigare)

Tävlingslicens
I tävlingsklasserna erfordras årslicens. Medlem i cykelklubb ansluten till SCF krävs i tävlingsklasserna. Sportklassen kan man även lösa engångslicens á 260 kronor vid anmälan.

Motionsklasser
Ingen licens behövs.

Nummerskyltar
Nummerskyltar och nummerlappar hämtas vid startplatsen som ligger i samma område som målplatsen och omklädning/dusch. Nummerlappen får ej vikas.
Lördag 14.00–18.00 och söndag 07.30–09.30.

40 km: Lördag 14.00–18.00 och Söndag 07.30–10.30

Omklädning
Vid IK Jarl stadion och Hedslunds idrottsplats (200 m) finns omklädningsrum från 07.30–16.00.

Start
Starten går inne på Jarlområdet i anslutning till målområdet. Parkering finns i samband med start och målområdet. Motionsklass 40 km startar på målområdet.

Starttid
Startfållorna öppnar kl. 9.00.
Kl. 10.00 samtliga tävlingsklasser 72 km.
Kl. 10.00 motionsklass 72 km.
Kl. 11.45 motionsklass 40 km.

Försäkringar vid våra lopp
Det försäkringsskydd som via arrangörens tävlingsavgifter till Svenska Cykelförbundet ingår i årslicens, engångslicens (tävlingsklass) och anmälningsavgift (motionsklass), är begränsat. Försäkringens omfattning skiljer sig även åt om du har årslicens hos Svenska Cykelförbundet eller om du deltar med engångslicens och som motionär.
Här kan du läsa mer om aktuell försäkring: Svenska Cykelförbundets idrottsförsäkring

En kompletterande försäkring för dig som motionsidrottar är Folksams Motionsloppsförsäkring. Du får tillbaka anmälningsavgiften om du missar lopp/tävling på grund av skada eller sjukdom, dessutom ingår en olycksfallsförsäkring. Läs mer på Folksams hemsida: Folksams motionsloppsförsäkring

Det kan finnas anledning att se över sitt försäkringsskydd och eventuellt komplettera med ytterligare försäkringar. Oavsett om du har årslicens, engångslicens eller åker i motionsklass är din cykel inte försäkrad. Vissa försäkringsbolag har en begränsad cykelförsäkring inbakad i hemförsäkringen och hos några bolag går det att lösa en tilläggsförsäkring om du har en dyr cykel.
En mer omfattande, privat olycksfallsförsäkring är också ett bra sätt att säkerställa tryggheten om olyckan skulle vara framme.

Startfållor
Tävlingsklasser:
Fålla 1: Herrar enligt seedning, Damer 1–10 enligt ranking.
Fålla 2: Herrar enligt seedning.
Fålla 3: Herrar enligt seedning, Övriga Damer.
Fålla 4: Herrar enligt seedning.
Motionsklasser:
Fålla 5: Köra fort (elitmotionärer).
Fålla 6: Köra lagom.
OBS! Motionärer, för allas bästa, välj den fålla som passar din kapacitet.

Masterstart
Mörksuggejakten tillämpar lugn masteråkning efter bil genom centrala Rättvik, ca: 1,5 km. Refuger, 90-graderssvängar och trottoarkanter förekommer. Under masterstarten uppmanas alla cyklister att ta det lugnt, undvika sidoförflyttningar och visa hänsyn. Omkörningar är ej tillåtna. OBS! Motionsklasserna startar samtidigt som tävlingsklasserna. Här kommer en motorcykel att köra före cyklisterna genom samhället.

VIKTIGT! Delar av banan går på trafikerade vägar, beakta gällande trafikregler. VIKTIGT!

Vätskekontroller
Det finns 4 vätskekontroller efter långloppsbanan. 2 kontroller på 40 km. Där serveras vatten, sportdryck, bullar, bananer och på de senare även saltgurka och kaffe.

Tekniska zoner
Det finns tekniska zoner i anslutning till vätskekontroller i Nedre Gärdsjö, Östbjörka och Västberg.
Reglemente enligt SCF.

Priser
Herrar och Dam Elit

  • 1:a 5.000 kr
  • 2:a 3.000 kr
  • 3:e 2.000 kr
  • 4:e 1.000 kr
  • 5:e 500 kr

Mat
till alla tävlande efter målgång.

Servering
under tävlingsdagen på IK Jarl stadion.

Cykeltvätt
finns under tävlingsdagen i anslutning till IK Jarls stadion.

Funktionärer
Vi är ca. 200 funktionärer som tar hand om dig före under och efter Mörksuggejakten. Du känner igen oss på de funktionärströjor vi bär under tävlingsdagen.

Återbetalning
Anmälningsavgiften återbetalas inte, vi rekommenderar Folksam Motionsloppsförsäkring 

Inställt arrangemang
Om Mörksuggejakten p g a extraordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla 50% av anmälningsavgiften.

Namnbyte
Anmäld cyklist som vill överlåta sin plats till annan cyklist kan göra detta i anslutning till att nummerlappen hämtas ut eller genom anmälan till IK Jarls kansli, tel. 0248-514 25. Bägge cyklisternas personnummer måste anges vid överlåtelse. Avgift vid namnbyte 100 kr.

Sjukvård
Sjukvårdshjälp finns vid mål och vid vätskekontrollerna.

Tävlingsregler och förhållningssätt
Svenska Cykelförbundets Tävlingsregler TR 1, TR 4 och TR 12 samt gällande trafikregler tillämpas under tävlingen. Allt närvarande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. Anmälda cyklister redovisas på Internet med namn och klubb/ort.
Max antal platser till söndagens lopp 1500 st.

Tävlingsjury och Kommisarie
Thorbjörn Tillenius. SCF

Logi
Jarlstugans Idrottsgård, tel.0248-514 25
Fyrklöverns Stugby, Rättvik, tel. 0248-107 65
Gärdebyhotellen, Rättvik, tel 0248-302 50
Stiftsgården, Rättvik, tel. 0248-79 78 00
Lustigsgården Bed & Breakfast, tel. 0248-100 39
Siljan Turism, Rättvik, tel. 0248-79 72 10

Arrangör är IK Jarl i Rättvik
Upplysningar om loppet kan erhållas av:
KANSLI: tel. 0248-514 25
TÄVLINGSLEDARE: Anders Bergstedt, 073-3442455

Välkommen till en härlig upplevelse!

 • Priser
 • Herrar Elit
 • 1:a – 5.000 kr
 • 2:a – 3.000 kr
 • 3:e – 2.000 kr
 • 4:e – 1.000 kr
 • 5:e – 500 kr
 • Priser
 • Damer Elit
 • 1:a – 5.000 kr
 • 2:a – 3.000 kr
 • 3:e – 2.000 kr
 • 4:e – 1.000 kr
 • 5:e – 500 kr

© Copyright 2019 IK Jarl Rättvik – Mörksuggejakten – powered by Enfold WordPress Theme

Scroll to top